Monjed Haider Ktaiman

Gör sin första säsong i Steelers efter NIU/BC Luleå Ungdom.

Klubbsponsor

Lagsponsor

Spelarsponsor